Thursday, February 26, 2009

ಕವನಗಳು


ಜಲಪಾತ

ಹನಿಯಾಯಿತು ದನಿ
ಧೋ-ಗುಡುವುದು ಹನಿ
ಗುಡು-ಗುಡಿಸುವ
ಕೋರೈಸುವ
ಸಿಡಿಲ್ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು
ಕರಗಿ ಮೋಡದ ಹಡಗು
ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಬೊಗಸೆ
ಬೀದಿ ಹೊಲ ತೊರೆನೆರೆ
ಕಾಲುವೆಯಾದ ವರಸೆ
ಬೀಡನ್ನು ಕೊರೆದು
ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹರಿದು
ಬಂಡೆಗಳಮೇಲಿಂದ ಹರಿಯುತ
ಮೂಡಿದುದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಜಲಪಾತ
ತೊರೆಕಾಲುವೆ ಕೂಡಿ ನದಿ
ಹರಿದು ರಭಸದಿ ಆಗಿ ಮಹಾನದಿ
ಬೆಟ್ಟದಮೇಲಿಂದ ಜಿಗಿಯುತ
ಬೀಳುವುದು ಲೆಕ್ಕವೇ ಅದಕೆ
ಆದರೂ ಅದು ಅಗಾಧ ಪ್ರಪಾತ
ಅದಕಲ್ಲವೇ ಆದುದು ರಮಣಿಯ ನಯನಕೆ
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಕರುನಾಡ ಹೆಮ್ಮೆ
ಧುಮುಗುಡುತ ಧುಮುಕುವ
ಶರಾವತರಿತ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ

Tuesday, February 24, 2009

ಜಾಣ ಮೀನು
ಅಲೆಮೇಲೆ ಅಲೆ
ಅಲೆಮಾರಿ ಮೀನು
ನೆಲೆ ಕಂಡ ಸೆಲೆ
ಮೆಲ್ಲನೆ ನುಸುಳಿತು ಬೋನು
ಅದು ಕಂಡರಿಯದ ಬಲೆ
ಇದ ತಿಳಿದವು ಕೆಲ ಮೀನು
ಅರಿಯದೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡವು ಹಲವು
ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಸಾವು
ಜಾಣ ಮೀನು ಉಂಡೂ ಹೋದವು
ಕೊಂಡೂ ಹೋದವು
ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ
ಬಲೆಯ ಗೂಟದಿಂದ ಕಿತ್ತು ದೂಡಿ
ಚೂಪುಹಲ್ಲು ಬಲೆಯ ಹರಿದವು
ಛಾಪೂ ಉಳಿಸದೆ
ಜಿಗಿದು ಹೋದವು