Tuesday, February 24, 2009

ಜಾಣ ಮೀನು
ಅಲೆಮೇಲೆ ಅಲೆ
ಅಲೆಮಾರಿ ಮೀನು
ನೆಲೆ ಕಂಡ ಸೆಲೆ
ಮೆಲ್ಲನೆ ನುಸುಳಿತು ಬೋನು
ಅದು ಕಂಡರಿಯದ ಬಲೆ
ಇದ ತಿಳಿದವು ಕೆಲ ಮೀನು
ಅರಿಯದೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡವು ಹಲವು
ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಸಾವು
ಜಾಣ ಮೀನು ಉಂಡೂ ಹೋದವು
ಕೊಂಡೂ ಹೋದವು
ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ
ಬಲೆಯ ಗೂಟದಿಂದ ಕಿತ್ತು ದೂಡಿ
ಚೂಪುಹಲ್ಲು ಬಲೆಯ ಹರಿದವು
ಛಾಪೂ ಉಳಿಸದೆ
ಜಿಗಿದು ಹೋದವು