Wednesday, April 29, 2009

ಚುಟುಕಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಣಿ

ಕನಸು
ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣ
ಹಚ್ಚಿದ ಬಣ್ಣ
ಕೊಚ್ಚಿಹೋಯಿತೇಕೆ?
ತೆರೆದರೆ ಕಣ್ಣ


ಲವ್ವು
ತಾಳ ತಪ್ಪಿದ ಬಡಿತ
ಹೃದಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಿಡಿತ
ಕಣ್ಣ-ಕಣ್ಣು ಕಲೆತಾಗ
ತುಟಿ ಎರಡಾಗದೇ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದು

ಗಾಯ
ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಏಕೋ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡೆ
ಹಿತವೆನಿಸಿತು ಕೆರೆದುಕೊಂಡೆ
ಈಗ ಅನಿಸುತಿದೆ-ತಲೆಚಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ
ನಾನೇಕೆ ಕೈಯಾರೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ?

ಟ್ವಿಸ್ಟರ್
ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯದ ತಕ್ಕಡಿ
ಅನ್ಯಾಯದೆಡೆಗೆ ವಾಲುವುದು
ಅನ್ಯಾಯವಾದಿಯ
ನ್ಯಾಯವಲ್ಲದ
ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು
ನ್ಯಾಯಾಸ್ಥಾನದ
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
ಅನ್ಯಾಯವಾದರೂ
ನ್ಯಾಯವಲ್ಲದ
ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು
ನ್ಯಾಯವೆಂದು
ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ

ವಿಪರ್ಯಾಸ
ಹೆಣ್ಣನ್ನು
ಅಬಲೆಯೇ
ಅಬಲೆಯೆಂದು
ಬಣ್ಣಿಸುವುದು.

ಸರಣಿ
ಅಂದು - ಇಬ್ಬರದೂ ಮಾತು, ಇನಿಮಾತು
ಪ್ರೇಮಿಗಳು
ನಂತರ - ಅವನದೇ ಮಾತು ಸವಿ ಮಾತು
ಮಧುಚಂದ್ರ-ರಾತ್ರಿ
ಆಮೇಲೆ- ಇವಳದೇ ಮಾತು, ಇವನು ಮೂಕ
ಸಂಸಾರದ ಪ್ರಾರಂಭ
ತದನಂತರ- ಇಬ್ಬರದೂ ಮಾತು..ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕಿರುಚಾಟ
ಸಂಸಾರದಲಿ ಜಂಜಾಟ
ಈಗ- ಮೌನ, ಇಬ್ಬರೂ
ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲಿ...
ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು
ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು
ತಂತಂಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ