Thursday, March 25, 2010

ಒಂದ್ಗುಟ್ಕು ಆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಲಾಗು

ನನ್ಪಾಡಿಗ್ ನಾನಿದ್ದೆ


ಸಂಸೋದ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ


ಅದೂ ಇದೂ ಬರೀತಿದ್ದೆ


ಕವ್ನಾಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೀಚ್ತಿದ್ದೆ


ನಾಟ್ಕದ್ದೂ ಗೀಳು ಇದ್ದದ್ದೇ


ಬಾಳ್ವೇಗೆ ಸಂಸೋದ್ನೆ


ಉಲ್ಲಾಸ್ಕೇ ಗೀಚೋದ್ನೆ


ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ನನ್ಲೋಕ್ದಾಗೆ


ಅಕ್ಕಿಯಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ


ಗೀಚಿದ್ದು ಪೇಪರ್ನ್ನಾಗಿಡ್ತಿದ್ದೆ


ಆವಾಗಾವಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದು ನಾನೇ ಓದ್ತಿದ್ದೆ


ನನ್ನ್ ಬೆನ್ನ ನಾನೇ ತಟ್ತಿದ್ದೆ.
ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ‘ಮನ್ಸು' ಅಚ್ಬುಡ್ತು


ಬ್ಲಾಗ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದ್ಬುಡ್ತು


ಮೊದ್ಮೊದ್ಲು ಒಂದೊಂದು


ಆಮೇಲಾಮ್ಯಾಕೆ ಹತ್ತೊಂದು


ಸ್ನೇಯಿತ್ರು ಅತ್ಸ್ ಬುಟ್ರು ಅಟ್ಟ..


ಬಲ್ ಬರೀತೀ ಅಂದ್ಬುಟ್ರು


ನಾನೂ ಅತ್ತೇ ಬುಟ್ಟೆ..ಅಟ್ಟ


ಮುಟ್ತಾ ಓದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಘಟ್ಟ


ಈಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರೀತಿ


ಕುಡ್ಕಂಡoಗೆ ಕಂಠ್ಮಟ್ಟ


ಇಂಗೇ ಬಂದ್ಬುಟ್ರೆ ಮೂಡು


ಮೂಡ್ತಾದೆ ಬರಹ್ದಾಗೆ ಕೋಡು


ಪದ್ಗೋಳ್ ಹಿಡೀತಾವೆ ಜಾಡು


ಸೇರೇ ಬಿಡ್ತಾವೆ ಬ್ಲಾಗನ್ನೋ ಬೀಡು.


ಎಂಡ ಎಂಡ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಳ್ತು


ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನೋ ಚಟಕ್ಕೆ


ಜಲನಯನ ಬೀಳ್ತು.