Thursday, April 9, 2009

ಛೀ..ಛೀ..ಥೂ..ಥೂ..

ಛೀ..ಛೀ..ಥೂ..ಥೂ..
ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಈಹೊತ್ತಿನ
ರಾಜಕೀಯ ನೋಡಿದ್ರೆ...ಛೀ..ಛೀ..
ದೇವರಾಣೆ ಇಟ್ಟು ದೇವರ್ಗೇ
ಮಹದೇವನಾಣೆ ಇಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ..ಛೀ..ಛೀ..
ಜರೀತಾರೆ, ಬೈತಾರೆ
ಆಮೇಲೆ ಅವರ್ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ
ಜರತಾರೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಉಗುಳಿದ್ದು ನೆಲಬೀಳೋಕ್ಮುಂಚೆ
ಜರೀ ಪಂಚೇಲೇ ಒರಸ್ತಾರೆ..ಛೀ..ಛೀ..
ಹೆಂಡ ಕುಡುಸ್ತಾರೆ
ಸೀರೆ ತೊಡುಸ್ತಾರೆ
ಕಿಸೆಕೊಂದಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ತುರುಕ್ತಾರೆ
ಗೆದ್ದು ಬಂದರೆ..
ಸೀರೆ ಸೆಳೀತಾರೆ, ಉಂಡಿದ್ದು
ಕಕ್ಕೋಹಾಗೆ ಎದೇಗೊದೀತಾರೆ
ಮಕ್ಕಳು-ಮರಿ ಅನ್ನ್ದೇ
ಕೈಲಿದ್ದ ಕಾಸೂ ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ
ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ
ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟ್ರೂ ರಾಜಕಾರಣಿ
ಸವಾಸ..ಛೀ..ಛೀ..ಥೂ..ಥೂ..