Saturday, October 19, 2013

ಶ್ರಾವಣ-ಕಾರಣ

ಮತ್ತೊಂದು..ಹಿಂದಿ ಕರವೋಕೆ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ 1967 ರ "ಮಿಲನ್" ಚಿತ್ರದ ಮುಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಗೀತೆ
ಸಾವನ್ ಕಾ ಮಹಿನಾ ಪವನ್ ಕರೆ ಸೋರ್.... ಶ್ರಾವಣ-ಕಾರಣ
***********
ಆತ: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ನೋಡು
sವನ ಬಲು ಗೋರ
ಆಕೆ: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ನೋಡು
sವನ ಬಲು ಘೋರ
ಆತ: sವನ ಬಲು ಗೋರ...
ಆಕೆ: sವನ ಬಲು ಘೋರ
ಆತ: ಅರೆ ಬಾಬ ಘೋರ ಅಲ್ಲ ಗೋರ.. ಗೋರ...ಗೋರ
ಆಕೆ: sವನ ಬಲು ಗೋರ
ಆತ: ಹಾಂ.... ಮರಗಿಡ ಓಲಾಡಿದರೆ
ಕಂಡಂತೆ ಮೋಡ ಮಯೂರ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ನೋಡು
sವನ ಬಲು ಗೋರ
ಮರಗಿಡ ಓಲಾಡಿದರೆ
ಕಂಡಂತೆ ಮೋಡ ಮಯೂರ
ಆಕೆ: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ನೋಡು
sವನ ಬಲು ಗೋರ
ಮರಗಿಡ ಓಲಾಡಿದರೆ
ಕಂಡಂತೆ ಮೋಡ ಮಯೂರ
ಆತ: ರಾಮಾ ಯಾಕಪ್ಪಾ ಹೀಗೆ
        ಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿರುವೆ
ಆಕೆ: ಹಡಗ ನೀನು ನಡೆಸು ಗೆಳೆಯಾ
        ಮಾತು ನಿನಗೆ ತರವೆ..
ಆತ: ರಾಮಾ ಯಾಕಪ್ಪಾ ಹೀಗೆ
        ಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿರುವೆ
ಆಕೆ: ಹಡಗ ನೀನು ನಡೆಸು ಗೆಳೆಯಾ
        ಮಾತು ನಿನಗೆ ತರವೆ..
ಆತ: ಓಯ್,.ಮೋಡ ಚದುರಿ ಹೋಗೆ
ಬಾನೆಲ್ಲಾ ಚಲ್ಲಿತು ಶಾಯಿ
        ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಾಡಿದರೆ
        ನಿನ್ನ ಸೆರಗೇ ದೋಣಿಗೆ ಹಾಯಿ
ಆಕೆ: ಓ.ಓಓ
ಆಕೆ, ಆತ: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ನೋಡು
sವನ ಬಲು ಗೋರ
ಮರಗಿಡ ಓಲಾಡಿದರೆ
ಕಂಡಂತೆ ಮೋಡ ಮಯೂರ
ಆಕೆ: ನೀನೇ ನನ್ನಯಾ ದಡವು
        ದಾಟಿ ಬರಲಿ ಹೇಗೆ
ಆತ: ದಾಟಲೇಕೆ ಹುಡುಗಿ ನೀನು
        ಪ್ರೀತಿ ಗುಣವೇ ಹಾಗೆ
ಆಕೆ: ನೀನೇ ನನ್ನಯಾ ದಡವು
        ದಾಟಿ ಬರಲಿ ಹೇಗೆ
ಆತ: ದಾಟಲೇಕೆ ಹುಡುಗಿ ನೀನು
        ಪ್ರೀತಿ ಗುಣವೇ ಹಾಗೆ
ಆಕೆ: ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೇ ನದಿಯೂ
        ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೇನು ಹಾನಿ
ನಿನ್ನನೇ ನೋಡುತಲಿದ್ದರೆ
ಮಾತು ಹೊರಡದೇ ನಾನು ಮೌನಿ
ಆತ: ಓ ಓ ಓ..
ಆಕೆ, ಆತ: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ನೋಡು
sವನ ಬಲು ಗೋರ
ಮರಗಿಡ ಓಲಾಡಿದರೆ
ಕಂಡಂತೆ ಮೋಡ ಮಯೂರ
ಆಕೆ: ಸಖ ನೀನು ದೂರ ಹೋಗಿ
        ಸುಖ ಕಿತ್ತು ಕೊಂಡೆ
        ಅಂದಿನ ನಿನ್ನಯ ಮಾತ
ಎದೆಯಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆ            II 2 II
ನಿನ್ನಯನೆನಪಲೇ ನನ್ನ
ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಒಂದೇ
        ಬಂದುಬಿಡು ನೀ ಬೇಗ
        ಒಂದಾಗುವ ನಾವು ಅಂದೇ.
ಆಕೆ: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ನೋಡು
sವನ ಬಲು ಗೋರ
ಮರಗಿಡ ಓಲಾಡಿದರೆ

ಕಂಡಂತೆ ಮೋಡ ಮಯೂರ